بازی رانندگی بنتن

بازی رانندگی بنتنبا بنتن همراه باشید در ماموریت تعقیب و گریز.اوج سرعت رو تجربه کنید و حواستان باشد تا به ماشینهای دیگر برخورد نکنید. صفحه کلید

بازی مسابقه ماشین بخار

بازی مسابقه ماشین بخارمسابقه بزرگی با ماشینهای بخار برگزار شده و شما یکی از رانندگان آنها هستید شما باید از موانع بزرگی که سر راهتون هست عبور کنید و خودتون و ماشین رو سالم به خط پایان برسانید و با کسب امتیاز ماشین خودتون رو ارتقا بدید. کلید های جهت یا ASWD: حرکت
Z یا K: افزایش سرعت
X یا L: باز کردن چتر یا اطفاء حریق