بازی اکشن لو قهرمان

بازی اکشن لو قهرمانبا لو قهرمان همراه باشید و دشمنان سر راهتان را نابود کنید و با جمع آوری امتیاز ها برای خودتان اسلحه و عمر بخرید. موس

بازی اکشن شورش در مدرسه

بازی اکشن شورش در مدرسهبازی شورش در شهر سگا رو حتما دیده اید،این بازی دقیقا همون سبک بازی رو داره اما با مقداری تغییر.از این بازی بسیار زیبا و اکشن لذت ببرید. صفحه کلید

بازی اکشن حمله

بازی اکشن حملهیک بازی بسیار زیبا و هیجان انگیز.در این بازی شما در بین سیارات سفر کرده و دشمنان رو نابود میکنید.شما میتوانید سلاح خودتون رو تغییر بدید و تفنگ یا چاقو رو انتخاب کنید. موس و صفحه کلید

بازی اکشن نینجا جوان

بازی اکشن نینجا جواناین پسر جوان برای فرار از قلعه دشمن به کمک شما نیاز داره.شما با استفاده از کلیدهای جهت و spaceاون رو فراری بدید. صفحه کلید

بازی اکشن حمله آشپز

بازی اکشن حمله آشپزدر این بازی زیبا و پرطرفدار شما با هری آشپز همراه میشوید و به جنگ زامبی های وحشی میروید.جعبه های سر راهتان را با تیر بزنید و جایزه دریافت کنید. صفحه کلید

بازی اکشن بن تن و موجودات عجیب

بازی اکشن بن تن و موجودات عجیببا شجاعت تمام هر موجودی که سر راهتان آمد بکشید تا به مرحله بعد بروید.حواستان باشد برای باز شدم مرحله بعد باید همه اونها کشته شوند.شما با زدن کلیدmنقشه مخفیگاه اونهارو میبینید. صفحه کلید

بازی اکشن آتش نشان

بازی اکشن آتش نشانآتشنشانی یک کار بسیار سخت و خطرناک است.در این بازی شما نقش یک آتشنشان فداکار را بازی میکنید که میخواهد جان انسانها را نجات بدهد. موس یا صفحه کلید

بازی اکشن مبارزه با غولها

بازی اکشن مبارزه با غولهااین دختر شجاع برای رسیدن به مدرسه باید با غولهای وحشی مبارزه کند و آنها را شکست بدهد.پس به اون کمک کنید در این مبارزه پیروز بشود صفحه کلید و موس

بازی اکشن جنگ نهایی

بازی اکشن جنگ نهاییدشمن به مرز شما رسیده و شما تنها بازمانده جنگ هستید و باید تنها در برابر آنها مقابله کنید.پس با تمام قوا بجنگید و از هیچ چیزی نهراسید.

بازی اکشن حمله به پایگاه مرزی

بازی اکشن حمله به پایگاه مرزیشما و همکارتان امروز نگهبان پایگاه مرزی ناسا هستید که ناگهان شبانه موجودات فضایی به شما حمله میکنند و میخواهند پایگاه رو تصاحب کنند.با استفاده از کلید های صفحه کلید حرکت کنید و با موس به طرف آنها نشانه گرفته و شلیک میکنیدو البته جعبه هایی از اسلحه و کمک های اولیه در پایگاه هست که شما باید سعی کنید اونها رو پیدا کنید. موس و صفحه کلید

بازی اکشن مبارزه با سپاه تاریکی

بازی اکشن مبارزه با سپاه تاریکیسپاه تاریکی به شهر حمله کردند و فقط ۲قلوهای جنگجو میتوانند با آنها مبارزه کنند.در ابتدای بازی شما انتخاب میکنید که کدام یک از آنها باید مبارزه کند سپس بازی رو شروع میکنید شما با کلید های j.k.lمبارزه میکنید .یک بازی بسیار اکشن و زیبا با کیفیت عالی. صفحه کلید