بازی اکشن میدان جنگ

بازی اکشن میدان جنگشب گذشته در یکی از عملیاتهای جنگی گروهی زخمی شدند و نیاز به کمک دارند.شما و هم رزمانتان و گروهی از پزشکان عازم آن محل شده اید شما باید از وسط میدان جنگ عبور کنید تا به آنها برسید.حواستان باشد از گروه عقب نیافتیدو صفحه کلید

بازی اکشن جنگ تن به تن

بازی اکشن جنگ تن به تناین بازی از سری بازی های مبارزه ای و اکشن بسیار جذابه.شما ابتدا مبارز خودتون رو انتخاب و سپس بازی رو شروع میکنید. ASDWحرکت
JKLIمبارزه

بازی اکشن کابوی

بازی اکشن کابویبچه های دهه شصت حتما این بازی خاطره انگیز رو توی سگا بازی کرده اند.یک بازی بسیار جذاب که در هر مرحله شما با گروهی از افراد شرور مبارزه کرده و در آخر مرحله به رئیس آنها میرسید و با شکست اون به مرحله بعد میروید و در آخرین مرحله با رئیس کل مبارزه میکنید. کلیدهای جهت
Dپرش
Sشلیک

بازی اکشن تک تیر انداز

بازی اکشن تک تیر اندازشما به عنوان یک سرباز تک تیر انداز در میدان جنگ گیر کرده و از هر طرف محاصره شده اید.با تفنگ خود به سمت دشمنان حمله کنید.شما میتوانید با کلید های جهت اطراف خودتان را هم نگاه کنید. صفحه کلید و موس

بازی اکشن شورش

بازی اکشن شورشدر این بازی افراد خودتان را آموزش دهید با آنها ارتشی درست کرده و به جنگ دشمنان بروید.موفق باشید. صفحه کلید

بازی اکشن شورش در شهر

بازی اکشن شورش در شهریک بازی قدیمی و بسیار جذاب .در این بازی زیبا که مخصوص سگا بوده شما با تبهکاران شهر مبارزه کرده و به هدف خودتان میرسید. صفحه کلید

بازی اکشن آخرین سامورایی

بازی اکشن آخرین ساموراییبه این سامورایی کمک کنید تا در مقابل موجودات تاریکی مقاومت کند و نیروی خودش را با گل های آفتاب گردان زیاد تر کند. کلید های جهت یا AWDS: حرکت
Space: حمله

بازی اکشن جنگ رنگها

بازی اکشن جنگ رنگهادر این بازی زیبا شما باید از این پیکسل رنگی کوچک در برابر دیگر پیکسل ها محافظت کنید. WASD: حرکت
کلید های جهت: شلیک

بازی اکشن جنگ هواپیماها

بازی اکشن جنگ هواپیماهابا کنترل هواپیمایی که در اختیار دارید به جنگ دیگر هواپیماها بروید و از تندیس میمون طلایی محافظت کنید و با کسب امتیاز هواپیمای خودتان را ارتقاء بدهید. موس

بازی اکشن میدان جنگ

بازی اکشن میدان جنگشب گذشته در یکی از عملیاتهای جنگی گروهی زخمی شدند و نیاز به کمک دارند.شما و هم رزمانتان و گروهی از پزشکان عازم آن محل شده اید شما باید از وسط میدان جنگ عبور کنید تا به آنها برسید.حواستان باشد از گروه عقب نیافتیدو صفحه کلید