بازی استراتژیک سرزمین وایکینگها

بازی استراتژیک سرزمین وایکینگهاروزی در سرزمین وایکینگها موجود فضایی پیدا شد.وایکینگها برای دفاع از خودشون اون رو درون دره ای انداختند.چند هفته بعد که وایکینگها به یک سفر طولانی رفتند موجودات فضایی به روستای اونها حمله کردند.حالا که هیچ مردی در روستا نیست زنان روستا مجبور به محافظت از بچه ها هستند.شما به اونها کمک کنید تا آرایش نظامی خوبی داشته باشند و موجودات بیگانه رو نابود کنند. موس

بازی استراتژیک جنگ

بازی استراتژیک جنگدر این بازی زیبا شما باید سربازان رو در مکانهایی قرار بدید که دشمن اجازه ورود به قرارگاه شمارو نداشته باشه و با تمام قوا از مهمات خودتون محافظت کنید. موس

بازی استراتژیک حشرات موزی

بازی استراتژیک حشرات موزیشما در یک شرکت مبارزه با حشرات موزی استخدام شده اید و باید برای نابودی اونها هر کاری بکنید.حالا شما باید هر وسیله رو سر جای خودش قرار بدید تا حشرات نابود شوند.روی حشرات ریزی که در اطراف هستند کلید کنید تا امتیاز کسب کرده و بتوانید بمب خریداری کنید. موس

بازی استراتژیک تهاجم

بازی استراتژیک تهاجمدر این بازی زیبا و هیجان انگیز ارتش کشور همسایه به مرز کشورهای فرانسه حمله کرده و میخواهند این اراضی روتصاحب کنند اما سربازان فرانسوی با شجاعت تمام مبارزه میکنند و این اجازرو نمیدهند.حالا شما رهبری اونها رو به عهده گرفته و اونها رو راهنمایی کنید تا در این جنگ پیروز شوند. موس