بازی شبیه ساز هواپیما

بازی شبیه ساز هواپیمایک بازی زیبای شبیه ساز هواپیمای جنگنده ، شما در این بازی سوار بر یک جت جنگنده هستید و میتوانید به هرکجا که میخواهید پرواز کنید . شبیه ساز به زیبایی تمام زوایای هواپیما را نشان میدهد و کنترل کامل بر پرواز خود دارید . به دست گرفتن کنترل هواپیما کمی دشوار است و با پشت سرگذاشتن مراحل تمرینی میتوانید به خوبی پرواز کنید Gas: Left Shift Pitch: W and S Roll: A and D Yaw: Q and E Gear: G Brake: B