بازی تفاوتی جعبه موزیک

بازی تفاوتی جعبه موزیکدر این بازی جالب چندتا عکس در اختیار شما قرار داده میشه و شما باید تفاوتهایی که در بین اونها هست رو پیدا کنید و علامت بزنید. موس

بازی تفاوتی جشن عروسی

بازی تفاوتی جشن عروسیاین خانم زیبا در جشن عروسی خودش وسیله ای گم کرده و به دنبال اون میگرده.اون چندتا عکس گرفته و شما باید به اون کمک کنید تا تفاوتهای عکس ها رو پیدا کند. موس

بازی تفاوتی مشاغل

بازی تفاوتی مشاغلدر این بازی عکسهای متفاوتی در اختیار شما قرار داده میشود و شما باید تفاوت بین اونهارو تشخیص بدهید.توی هر عکس ۵تا اختلاف وجود دارد. موس

بازی تفاوتی قهرمانان

بازی تفاوتی قهرماناندر بین عکسهایی که در اختیار شما قرار داده میشه تفاوتهایی وجود داره و شما باید اونها رو پیدا کنید و به مرحله بعد بروید. موس

بازی تفاوتی جعبه های رنگی

بازی تفاوتی جعبه های رنگیدر این بازی هیجانی و زیبا شما باید این موجودات بامزه رو روی هم بچینید و هرموقع ۲ رنگ مشابه یا بیشتر از آنها کنار هم قرار گرفتند آنها رو نابود کنید تا دیوار آنها خیلی بلند نشود.موفق باشید. موس

بازی تفاوتی نقابدارها

بازی تفاوتی نقابدارهادر این بازی زیبا گروهی موجودات فضایی زیر نقابهایی مخفی شدند.انها ۲به ۲ شبیه هم هستند شما باید یکی یکی انها را نگاه کنید و انهایی که شبیه هم هستند را انتخاب و حدف کنید. موس

بازی مزرعه

بازی مزرعهدر این بازی فکری زیبا شما باید در جدول میوه ها ۳ میوه شبیه به هم را به صورت افقی یا عمودی کنار هم قرار داده تا ردیف ها کمتر شود فقط حواستان به زمان باشد که بسیار مهم است.در هر مرحله امتیازاتی کسب میکنید و میتوانید یکی از حیوانات مزرعه رو برای خودتان بخرید. موس