بازی نجات شاهزاده

بازی نجات شاهزادهدر سرزمین های دور روزی شاهزاده کیتی توسط گروهی از دزدان ربوده میشه از آنجا که پدرش بسیار ثروتمنه دزدها درخواست پول بسیار زیادی میکنند.شاه که بسیار عصبانی شد ۴ نفر از بهترین افرادش را فرستاد تا دخترش را نجات دهند اما این ۴ نفر بسیار شکمو بوده و اگر ماهی هایی که سر راهشان است رو نخورن از گشنگی میمیرند.پس شما به آنها کمک کنید تا شاهزاده کیتی را نجات دهد. صفحه کلید

بازی ماجراجویی تدی در جنگل

بازی ماجراجویی تدی در جنگلتدی خرس شجاعی است که پس از حوادثی توی جنگل گم شده.حالا شما به اون کمک کنید تا موانع رو برداره و معماها رو حل کنه و راه خونه رو پیدا کنه. موس و صفحه کلید

بازی ماجراجویی سلام کیتی

بازی ماجراجویی سلام کیتیکیتی برای خروج از این سرزمین عجیب باید بستنی های زیادی جمع آوری کنه.پس به اون کمک کنید تا همه بستنی هارو بخوره و به در خروجی برسه. صفحه کلید

بازی ماجراجویی نجات دوست

بازی ماجراجویی نجات دوستاین آقایون با هم دوستان صمیمی هستند.اونها برای نجات یک نفر هم که شده خودشون رو فدا میکنند.شما به اونها کمک کنید تا حداقل یک نفرشان به مرحله بعد برود. صفحه کلید

بازی ماجراجویی نجات شاهزاده خانم

بازی ماجراجویی نجات شاهزاده خانماز روی سنگها بپرید و خودتان را به هدف مورد نظر برسانید تا امتیاز کسب کرده و به شاهزاده خانم رویاهایتان برسید.حواستان باشد که سنگ ها در حال نابودی هستند. صفحه کلید