بازی پرتابی بازوکا

بازی پرتابی بازوکابازوکا مرد زحمتکشی هستش که یک روز برای خانه اش حسابی خرید کرد اما دزدان به خانه او حمله کردند و همه وسایلش را دزدیدند.حالا اون با تفنگ بزرگش به جنگ با اونها رفته. موس

بازی معمایی گابلین

بازی معمایی گابلیندر این بازی زیبا که تقریبا شبیه بازی پرندگان خشمگین طراحی شده شما با گابلین همراه میشوید و با صلاحی که خودش ساخته انسانهارو نابود میکنید. موس

بازی پرش از روی صخره

بازی پرش از روی صخرهدر این بازی زیبا شما باید ابتدا فرد مورد نظر رو انتخاب و سپس از ارتفاع بلندی بپرید.شما در حین پرش باید کلید های حروفی که تعیین شده در گوشه سمت چپ رو بزنید تا امتیاز دریافت کنید. صقحه کلید و موس