بازی نجات شاهزاده

بازی نجات شاهزادهدر سرزمین های دور روزی شاهزاده کیتی توسط گروهی از دزدان ربوده میشه از آنجا که پدرش بسیار ثروتمنه دزدها درخواست پول بسیار زیادی میکنند.شاه که بسیار عصبانی شد ۴ نفر از بهترین افرادش را فرستاد تا دخترش را نجات دهند اما این ۴ نفر بسیار شکمو بوده و اگر ماهی هایی که سر راهشان است رو نخورن از گشنگی میمیرند.پس شما به آنها کمک کنید تا شاهزاده کیتی را نجات دهد. صفحه کلید

پاسخ دهید