بازی معمایی مغز زامبی

بازی معمایی مغز زامبیاین زامبی خیلی دوست داره یک مغز درست و حسابی داشته باشه.پس شما بهش کمک کنید تا این مغز به زامبی برسه و اون خوشحال بشه موس

پاسخ دهید