بازی معمایی تعادل زامبی ها

بازی معمایی تعادل زامبی هازامبی ها به شکل های مختلف در اومدند و میخواهند یک سرگرمی جالب برای خودشون ترتیب بدهند.اونها با شکلها مختلف روی هم قرار میگیرند و تعادل خودشون رو حفظ میکنند. موس

پاسخ دهید