بازی معمایی اتصال انگری بردز

بازی معمایی اتصال انگری بردزشکل هایی که شبیه هم هستند رو نابود کنید البته بازی امتیازهای دیگری هم دارد که در طول بازی متوجه میشوید.حواستان به زمان محدود باشد.موفق باشید. موس

پاسخ دهید