بازی اکشن شلیک به زامبی ها

بازی اکشن شلیک به زامبی هاهدف گیریتان چطور است؟تا به حال به طرف زامبی ها شلیک کرده اید؟پس با دقت به این زامبی ها شلیک کنید تا پایشان به زمین نرسد وگرنه نابود میشوید. موس

پاسخ دهید