بازی اکشن حمله زامبی ها

بازی اکشن حمله زامبی ها۳نفر از بهترین و شجاع ترین تیراندازان به شهر زامبی ها رفتند تا انها را نابود کنند.شما باید در این ماموریت به شما کمک کنید.شما با استفاده از کلیدهای ۱،۲ و ۳ صفحه کلید کنترل ماشین هارو در دست میگیرید. صفحه کلید و موس

پاسخ دهید